Stubbfräsning
När trädet är fällt, riset och grenarna är bortforslade finns bara stubben kvar. Då är det lättast att fräsa bort den. Vi tar hjälp av skickliga underentreprenörer för detta arbete. Med målet att göra så liten åverkan på miljön runt omkring, som möjligt.

Bortforsling
Självklart ombesörjer vi bortforsling av avfallet som produceras på arbetsplatsen. Vi samarbetar med en rad olika företag och tillsammans hittar vi den bästa lösningen för Ert avfall. Det kanske skall kapas upp till ved, flisas eller helt enkelt köras till återvinningscentralen.