Markfällning, eller frifällning som det också kallas, tillämpas då trädet kan fällas direkt från marken utan att man riskerar något omkringliggande. Träden kan fällas med stor precision med denna metod. Markfällning är självklart en billigare metod att använda, i motsats till sektionsfällning.

Sektionsfällning är en metod som nyttjas när det ställs höga krav på precision. Det kan röra sig om träd intill hus, nära trafikerade vägar eller så är man bara rädd om sin gräsmatta. Trädet tas ner bit för bit. För att inte skada omgivningen kan man behöva fira ner grenar och stamdelar till marken.