Skånska Träd beskär stort som smått. Buskar, fruktträd eller stora löv- och barrträd. Man brukar säga att det bästa man kan göra för ett träd är att beskära det, men det kan också vara det sämsta man kan göra för ett träd. Det viktigaste vid beskärning är att snitten blir rena och att de inte blir för stora. Snittytan, eller såret, måste kunna läka. Det är också viktigt att beskära rätt träd under rätt årstid.

Underhållsbeskärning
Underhållsbeskärning är den mest generella typen av beskärning. Innebär att man exempelvis tar bort felväxande grenar, döda grenar och dubbeltoppar. Syftar till att hålla trädet friskt och starkt.

Uppbyggnadsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning tillämpas på träd som är unga. Syftet är att rikta trädet och forma det såsom omgivningen kräver. Vanligt på träd som växer i alléer eller intill vägar och gångbanor.